Enter your keyword

Konkurs Em Soutache

Konkurs Em Soutache

REGULAMIN KONKURSU Em Soutache

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest firma Em Rękodzieło Emilia Szymańska z siedzibą w miejscowości Suwałki, ul. Noniewicza 3g m.21.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Em Soutache.
3. Konkurs trwa od 09.09.2020 do 12.09.2020 r. Zwycięzca ostanie ogłoszony 14.09.2020 r. roku i warunkiem do przystąpienia jest kreatywna odpowiedź na pytanie:

“Czym jest biżuteria dla kobiety”.

§2. Uczestnicy.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która kreatywnie odpowie na pytanie konkursowe. W dalszej części Regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest wysłanie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów na adres email: emiliarekodzielo@gmail.com

§3. Warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin przez wpisanie komentarza z odpowiedzią, pod postem konkursowym na FB Em Soutache .

https://www.facebook.com/EmSoutache/

2. Zgłaszana do Konkursu odpowiedź nie może naruszać tzw. „dobrego smaku”, jak również obrażać uczuć innych. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.

§4. Sposób wyłonienia Zwycięzców.

1. Zwycięzców z Konkursu wybiera Organizator.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage 14.09.2020r.

https://www.facebook.com/EmSoutache/

§5. Nagrody w Konkursie.

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureata:

Kolczyki widoczne na grafice konkursowej.

2. Kolczyków nie można wymienić na równowartość w pieniądzu.

Zapraszam do udziału w konkursie.

Em